• Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 1 ebook "Hướng dẫn học Karate" gồm các chương chính: Karate và đôi điều cần biết khi tập, hệ thống tấn pháp, hệ thống đòn tay. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   57 p ntt 23/04/2018 7 0

 • Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Hướng dẫn học Karate: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 2 ebook "Hướng dẫn học Karate" gồm các chương chính: Hệ thống đòn chân, quyền pháp karate, thi đấu và tự vệ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   70 p ntt 23/04/2018 10 0

 • Ebook Judo căn bản: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Judo căn bản: Phần 1 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Lời nói đầu, lời giới thiệu, các bước khởi đầu, Thi đấu Judo, Lịch sử môn Judo, Nguồn gốc môn Judo, Phương pháp luyện tập, Thi đấu Judo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   30 p ntt 23/04/2018 8 0

 • Ebook Judo căn bản: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Ebook Judo căn bản: Phần 2 - NXB Thể dục thể thao

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Các thế vật, thế đứng và quật ngã, kỹ thuật tiên tiến, kỹ thuật tự vệ, thuật ngữ trong Judo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   62 p ntt 23/04/2018 8 0

 • Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 1 - NXB Giáo dục

  Phần 1 ebook gồm các nội dung chính: Đại cương về kinh tế học, khái quát về kinh tế học vĩ mô, tổng sản phẩm và thu nhập quốc dân, tổng cầu và chính sách tài khóa. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   113 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Ebook Kinh tế học vĩ mô: Phần 2 - NXB Giáo dục

  Phần 2 ebook gồm các nội dung chính: Tiền tệ và chính sách tiền tệ, tổng cung và các chu kỳ kinh doanh, thất nghiệp và lạm phát, kinh tế vĩ mô của kinh tế mở. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   121 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Ebook Quản trị hành chính văn phòng: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Quản trị hành chính văn phòng: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Hoạch định tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, công tác văn thư và lập hồ sơ, kỹ thuật soạn thảo văn bản hành chính, công tác lưu trữ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   189 p ntt 23/04/2018 6 0

 • Ebook Quản trị hành chính văn phòng: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Quản trị hành chính văn phòng: Phần 1 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Giới thiệu tổng quát về quản trị văn phòng, tổ chức lao động văn phóng, thu thập, xử lý và cung cấp thông tin trong nghiệp vụ văn phòng, hoạch định và kiểm tra công việc hành chánh văn phòng,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   100 p ntt 23/04/2018 8 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 1 - NXB Hồng Đức

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Giới thiệu phân tích dữ liệu, phân loại dữ liệu, mã hóa, nhập liệu và một số xử lý trên biến, làm sạch dữ liệu, tóm tắt và trình bày dữ liệu, kiểm định mối liên hệ giữa hai biến định tính. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   145 p ntt 23/04/2018 7 0

 • Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Ebook Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS (Tập 1): Phần 2 - NXB Hồng Đức

  Phần 2 ebook gồm các chương chính: Phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: kiểm định trung bình tổng thể, phân tích liên hệ giữa biến nguyên nhân định tính và biến kết quả định lượng: phân tích phương sai,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   168 p ntt 23/04/2018 5 0

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 2 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Phát hành chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán và thị trường OTC, các định chế tài chính trên thị trường chứng khoán, phân tích chứng khoán và chỉ số chứng khoán, thị trường trái phiếu quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   183 p ntt 23/04/2018 6 1

 • Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Ebook Thị trường chứng khoán: Phần 1 - NXB Thống kê

  Phần 1 ebook gồm các chương chính: Tổng quan về thị trường chứng khoán, công ty cổ phần, chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

   127 p ntt 23/04/2018 8 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số