• Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 1

  Ebook Vai trò của các tổ chức xã hội đối với phát triển và quản lý xã hội: Phần 1

  Để giúp bạn đọc có thêm tài liệu tìm hiểu về vai trò của các tổ chức xã hội ở các nước trên thế giới và ở Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách Vai trò của các tổ chức xã hội đối với sự phát triển và quản lý xã hội. Phần 1 của cuốn sách trình bày các nội dung chính sau: Một số vấn đề lý luận...

   216 p ntt 25/07/2019 32 0

 • Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật khai thác nước ngầm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về nước ngầm phân loại và sự biến động của nước ngầm, chất lượng nước ngầm, điều tra đánh giá nước ngầm,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ntt 25/07/2019 27 0

 • Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật khai thác nước ngầm: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Kỹ thuật khai thác nước ngầm" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Tính toán công trình khai thác nước ngầm, quy hoạch và quản lý hệ thống khai thác nước ngầm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   71 p ntt 25/07/2019 33 0

 • Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 2

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các hệ thống nước mặt, hệ thống nước ngầm, các hệ thống phân phối nước, thủy và thủy lực trong quản lý nước dư thừa,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   278 p ntt 25/07/2019 25 0

 • Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Kỹ thuật và quản lý hệ thống nguồn nước" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu, kinh tế học trong hệ thống nguồn nước, quy hoạch tuyến tính và những ứng dụng cho hệ thống nguồn nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   301 p ntt 25/07/2019 28 0

 • Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 1

  Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Mạng điện dụng cụ điện gia đình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các dụng cụ điện cấp nhiệt, đèn điện, động cơ điện cỡ nhỏ và các thiết bị có động cơ,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   180 p ntt 25/07/2019 25 0

 • Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 2

  Ebook Mạng điện dụng cụ điện gia đình: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Mạng điện dụng cụ điện gia đình" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Biến áp nguồn cung cấp, thiết bị và vật liệu kỹ thuật mạng điện gia đình, nối đất và chống sét mạng điện gia đình,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   158 p ntt 25/07/2019 27 0

 • Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Tái bản): Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Môi trường trong quy hoạch xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Mời các bạn cùng tham khảo.

   217 p ntt 25/07/2019 25 0

 • Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Tái bản): Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Môi trường trong quy hoạch xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy hoạch môi trường đô thị, lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng đô thị, định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   259 p ntt 25/07/2019 39 0

 • Ebook Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  Ebook Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 1

  VHDL là một ngôn ngữ mô tả phần cứng (HDL) được sử dụng để mô tả một hệ thống thiết kế logic. Được dùng trong thiết kế CPLD hoặc FPGA, phần mềm sẽ nạp chương trình vào CPLD hoặc FPGA để có được một hệ thống logic mà chúng ta đã thiết kế. Mời các bạn cùng tìm hiểu ngôn ngữ này qua phần 1 cuốn sách.

   183 p ntt 25/07/2019 32 0

 • Ebook Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Ebook Ngôn ngữ VHDL để thiết kế vi mạch (Tái bản lần thứ nhất): Phần 2

  Cuốn sách được có cấu trúc gồm 6 chương cung cấp cho người đọc những vấn đề cơ bản nhất về ngôn ngữ VHDL. Đây là một tài liệu được biên soạn dành riêng cho các bạn sinh viên chuyên ngành công nghệ thông tin và điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   138 p ntt 25/07/2019 26 0

 • Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Ebook Nhập môn robot công nghiệp (Tái bản lần thứ 2): Phần 2

  Cuốn sách Nhập môn robot công nghiệp gồm ba chương đề cập những nội dung tổng quan về robot, cấu tạo chung của robot công nghiệp và những bài toán động học tay máy. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 2 cuốn sách.

   97 p ntt 25/07/2019 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số