• Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 6 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng "Thị trường và các định chế tài chính - Chương 6: Thị trường hối đoái" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về thị trường hối đoái, tỷ giá hối đoái, thị trường hối đoái Việt Nam, phương thức giao dịch hối đoái. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   61 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng Thị trường và các định chế tài chính: Chương 7 - ThS. Nguyễn Phúc Khoa

  Bài giảng giúp người học có thể hiểu biết được các định chế tài chính trung gian trên thị trường tài chính; trình bày được các đặc điểm, chức năng, vai trò của các định chế tài chính trung gian: công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng thương mại, công ty bảo hiểm, quỹ tín dụng nhân dân, quỹ hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo...

   50 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 8 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 8 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 8: Mua lại và sáp nhập" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và định nghĩa, đặc điểm, phân loại, quy trình mua lại và sáp nhập, xu hướng mua lại và sáp nhập trên thế giới và Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   25 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 6 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Hiệp định đầu tư quốc tế (IIA – International investment agreements)" cung cáp cho người học các kiến thức: Khái niệm, bản chất và mục đích Hiệp định đầu tư quốc tế; nội dung của các Hiệp định đầu tư quốc tế, phân loại Hiệp định đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   68 p ntt 22/09/2020 4 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 5 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 5: Tự do hoá đầu tư và các khu vực đầu tư tự do" cung cấp cho người học các kiến thức: Xu hướng tự do hóa đầu tư, những bước tiến mới trong chính sách đầu tư, các khu vực đầu tư tự do, nhận xét rút ra từ việc nghiên cứu quá trình tự do hóa đầu tư trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo để biết...

   14 p ntt 22/09/2020 6 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 4 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 4 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 4: Môi trường đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về môi trường đầu tư và sự cần thiết nghiên cứu môi trường đầu tư, các yếu tố cấu thành môi trường đầu tư của một quốc gia,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   36 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 3 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 3 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 3: Các hình thức cơ bản của đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Đầu tư trực tiếp nước ngoài, hỗ trợ phát triển chính thức, đầu tư chứng khoán nước ngoài, tín dụng tư nhân quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   92 p ntt 22/09/2020 5 0

 • Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng môn học Đầu tư quốc tế: Chương 2 - Trần Thanh Phương

  Bài giảng "Đầu tư quốc tế - Chương 2: Tổng quan về đầu tư quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm và đặc điểm của đầu tư, khái niệm, đặc điểm và phân loại đầu tư quốc tế, đầu tư nước ngoài, một số lý thuyết về đầu tư quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   31 p ntt 22/09/2020 3 0

 • Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "Thị trường thương phiếu Việt Nam" cung cấp cho người học các kiến thức: Các giải pháp phát triển thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   179 p ntt 27/07/2020 46 3

 • Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Thị trường thương phiếu ở Việt Nam: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường thương phiếu Việt Nam" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Cơ sở lý luận về thị trường thương phiếu và vai trò của nó đối với hoạt động thương mại, thực trạng thị trường thương phiếu ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   141 p ntt 27/07/2020 34 3

 • Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 2

  Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 2

  Phần 2 cuốn sách "Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Kinh nghiệm và hiệu quả của nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam, định hướng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả của hoạt động nghiệp vụ thị trường mở trong thời gian tới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   243 p ntt 27/07/2020 36 4

 • Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 1

  Ebook Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách "Thị trường mở - Từ lý luận đến thực tiễn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái quát về thị trường tài chính, thị trường mở và kinh nghiệm thực tiễn của một số nước, những cơ sở pháp lý về nghiệp vụ thị trường mở ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

   297 p ntt 27/07/2020 37 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số