• Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Cùng tìm hiểu chương 7 Pháp luật về phá sản thuộc bài giảng luật kinh tế với những kiến thức sau: Những vấn đề chung về phá sản; pháp luật về phá sản của Việt Nam; thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

   22 p ntt 25/12/2019 7 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 8 Pháp luật về hợp đồng trong thương mại thuộc bài giảng luật kinh tế, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm hợp đồng, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, trách nhiệm pháp lý trong quan hệ hợp đồng.

   75 p ntt 25/12/2019 5 0

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 4 Vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Chức năng của Nhà nước, các quyền, các thất bại của thị trường, các can thiệp của Nhà nước. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   21 p ntt 25/12/2019 9 1

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 1 Tổng quan về bất động sản thuộc bài giảng thị trường bất động sản, cùng tìm hiểu phần này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, bất động sản là gì, các thuộc tính cơ bản của bất động sản, các đặc trưng cơ bản của bất động sản, ngành nghề bất động sản.

   25 p ntt 25/12/2019 8 1

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 2 Thị trường bất động sản và khung pháp lý thuộc bài giảng thị trường bất động sản, cùng tìm hiểu phần này với các kiến thức trình bày sau: Thị trường BĐS là gì?, cầu bất động sản, cung bất động sản, các yếu tố tác động đến giá trị BĐS, các đặc điểm của thị trường BĐS, yếu tố hàng hóa của thị trường BĐS, các thành...

   54 p ntt 25/12/2019 7 1

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 3 Vai trò và xu hướng của thị trường bất động sản thuộc bài giảng thị trường bất động sản, mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung cụ thể của chương học này với bài giảng dưới đây.

   22 p ntt 25/12/2019 5 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Chương 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa - nâng cấp tài sản cố định, lập kế hoạch khấu...

   38 p ntt 25/12/2019 5 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 1: Giá trị theo thời gian của tiền tệ

  Chương 1 Giá trị theo thời gian của tiền tệ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Lãi đơn, lãi kép và đường thời gian; đường thời gian; giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; mô hình chiết khấu của dòng tiền; tìm lãi suất tiền vay.

   31 p ntt 25/12/2019 10 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 3: Quản trị vốn lưu động

  Chương 3 Quản trị vốn lưu động thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng kết cấu vốn lưu động trong doanh nghiệp, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động, nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu...

   9 p ntt 25/12/2019 7 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - doanh thu - lợi nhuận

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 4: Chi phí - doanh thu - lợi nhuận

  Chương 4 Chi phí - doanh thu - lợi nhuận thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Chi phí kinh doanh của doanh nghiệp, doanh thu của doanh nghiệp, lợi nhuận và phân phối lợi nhuận trong doanh nghiệp.

   11 p ntt 25/12/2019 9 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận - đòn cân định phí - đòn cân nợ

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 5: Hoạch định lợi nhuận - đòn cân định phí - đòn cân nợ

  Chương 5 Hoạch định lợi nhuận - đòn cân định phí - đòn cân nợ thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Khái niệm, phân tích hòa vốn, phương pháp xác định điểm hòa vốn, xác định điểm hòa vốn trong trường hợp sản xuất kinh doanh nhiều mặt hàng.

   32 p ntt 25/12/2019 16 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 7: Thẩm định dự án đầu tư

  Chương 7 Thẩm định dự án đầu tư thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Một số vấn đề cơ bản trong việc ra quyết định đầu tư, phân loại các dự án, các phương pháp thẩm định dự án đầu tư về mặt tài chính.

   38 p ntt 25/12/2019 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số