• Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 14: Ngân hàng thương mại

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 14: Ngân hàng thương mại

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vai trò của ngân hàng thương mại, bảng cân đối kế toán của ngân hàng, báo cáo thu nhập của ngân hàng, đo lường khả năng thu lợi nhuận của ngân hàng, các nguyên tắc chung về quản trị ngân hàng, quản trị thanh khoản và vai trò của vốn dự trữ,… Mời các...

   63 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 15: Quỹ đầu tư

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 15: Quỹ đầu tư

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 15: Quỹ đầu tư. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Quỹ tương hỗ (mutual funds), giá trị tài sản ròng (NAV), quỹ đóng và quỹ mở, thu nhập của nhà đầu tư, chi phí của nhà đầu tư,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   60 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 16: Công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 16: Công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm, các lĩnh vực hoạt động cơ bản, môi giới chứng khoán, khởi tạo đợt phát hành cổ phiếu, bảo lãnh phát hành cổ phiếu, bảo lãnh phát hành cổ phiếu, phân phối cổ phiếu,… Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 17: Công ty bảo hiểm

  Bài giảng Thị trường tài chính và các định chế tài chính - Chương 17: Công ty bảo hiểm

  Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm rủi ro, công cụ quản trị rủi ro, bản chất và chức năng của bảo hiểm, công ty bảo hiểm, những yếu tố của rủi ro có thể bảo hiểm, các hoạt động của công ty bảo hiểm, bán hàng và marketing,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   40 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính

  Giáo trình Quản trị tài chính gồm 7 nội dung bài học: Lập kế hoạch khấu hao tài sản cố định, lập kế hoạch vốn lưu động, lập kế hoạch giá thành sản phẩm, lập kế hoạch lợi nhuận trong doanh nghiệp, lập kế hoạch tài chính, xác định giá trị tiền tệ theo thời gian, chi phí sử dụng vốn.

   178 p ntt 25/03/2021 8 1

 • Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp

  Giáo trình Thống kê doanh nghiệp trình bày những nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản trong thống kê doanh nghiệp, thống kê kết quả sản xuất của doanh nghiệp, thống kê nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất, thống kê tài sản cố định trong doanh nghiệp,… Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ntt 25/03/2021 9 0

 • Giáo trình Kinh tế vĩ mô

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô

  Giáo trình Kinh tế vĩ mô giúp người học, nhận biết được các kiến thức cơ bản về kinh tế học nói chung và kinh tế vĩ mô nói riêng; Mô tả một cách khái quát các hoạt động của các tác nhân trong nền kinh tế; vận dụng được các kiến thức cơ bản về kinh tế học vĩ mô, cơ chế vận hành của một nền kinh tế. Mời các bạn cùng tham khảo.

   127 p ntt 25/03/2021 9 0

 • Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô

  Giáo trình Kinh tế vi mô gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về kinh tế học, cung - cầu, lý thuyết lựa chọn của người tiêu dùng, lý thuyết hành vi của doanh nghiệp, cạnh tranh và độc quyền, thị trường yếu tố sản xuất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   126 p ntt 25/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 3 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 3: Cổ tức của công ty cổ phần" được biên soạn nhằm giúp người học nắm chắc kiến thức cổ tức, hình thức và trình tự trả cổ tức; chính sách trả cổ tức của công ty; cổ tức bằng cổ phiếu; mua lại cổ phiếu.

   24 p ntt 25/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 4 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 4: Vốn kinh doanh của doanh nghiệp" để nắm chi tiết các nội dung về khái niệm về vốn kinh doanh; vốn cố định; vốn lưu động; hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.

   38 p ntt 25/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 5 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 5: Giá trị thời gian của tiền" tìm hiểu giá trị theo thời gian của tiền; lãi đơn, lãi kép và giá trị tương lai của tiền; giá trị hiện tại của tiền; một số ứng dụng lý thuyết giá trị theo thời gian của tiền.

   24 p ntt 25/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Bài 6 - TS. Nguyễn Thị Hà

  "Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Bài 6: Đầu tư dài hạn của doanh nghiệp" trình bày tổng quan về đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; xác định dòng tiền của dự án đầu tư; các phương pháp chủ yếu đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư; một số trường hợp đặc biệt trong đánh giá và lựa chọn dự án đầu tư.

   42 p ntt 25/03/2021 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số