• Đầu tư tài chính: Phần 1

  Đầu tư tài chính: Phần 1

  Phần 1 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính cung cấp cho người đọc các kiến thức: Giới thiệu về quản trị danh mục đầu tư, cấu trúc rủi ro, mô hình kinh doanh chênh lệch giá, tỷ suất sinh lợi ngoại lệ, danh mục chuẩn,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   232 p ntt 25/12/2019 9 1

 • Đầu tư tài chính: Phần 2

  Đầu tư tài chính: Phần 2

  Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Quản lý danh mục đầu tư tài chính sẽ tiếp tục cung cấp cho người đọc các kiến thức: Rủi ro tỷ suất sinh lợi thặng dư, nguyên tắc nền tảng của quản trị danh mục, dự báo nâng cao, phân tích thông tin, xây dựng danh mục đầu tư,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   350 p ntt 25/12/2019 9 1

 • Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp - Nguyễn Thị Thu Hà

  Bài giảng môn học Tài chính doanh nghiệp gồm có 6 chương với các nội dung sau: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; quản lý vốn và tài sản của doanh nghiệp; chi phí, doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp; phân tích dòng tiền và hệ thống đòn bẩy; đầu tư dài hạn của doanh nghiệp; tái cấu trúc doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   45 p ntt 25/12/2019 12 0

 • Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

  Bài giảng môn học Quản lý kinh tế và đấu thầu - Bùi Hữu Bắc

  Bài giảng "Quản lý kinh tế và đấu thầu" gồm có 2 phần chính, đó là: Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, lựa chọn nhà thầu và hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Bài giảng này là tài liệu tham khảo cho giáo viên giảng dạy và làm tài liệu học tập cho sinh viên ngành xây dựng, đồng thời làm tài liệu tham khảo cho những người làm công...

   85 p ntt 25/12/2019 16 0

 • Bài giảng môn học Toán kinh tế - Phạm Ngọc Thế

  Bài giảng môn học Toán kinh tế - Phạm Ngọc Thế

  Bài giảng môn học "Toán kinh tế" gồm có các nội dung chính như: Bổ túc kiến thức đại số tuyến tính, bài toán quy hoạch tuyến tính phương pháp đơn hình, bài toán đối ngẫu, bài toán vận tải. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   57 p ntt 25/12/2019 14 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 2 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 2 Pháp luật về đầu tư thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này sẽ giới thiệu về: Sự phát triển về pháp luật đầu tư ở Việt Nam; một số quy định chung về đầu tư; hình thức đầu tư trực tiếp; thủ tục đầu tư, triển khai dự án đầu tư, tạm ngừng, chấm dứt dự án đầu tư; đầu tư ra nước ngoài; quyền và nghĩa vụ của...

   41 p ntt 25/12/2019 7 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 5 Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức gồm 2 phần: Phần 1 pháp luật về doanh nghiệp tư nhân, phần 2 pháp luật về hộ kinh doanh. Để tìm hiểu và nắm rõ kiến thức trong chương này mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   24 p ntt 25/12/2019 6 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 3 Pháp luật về công ty thuộc bài giảng luật kinh tế, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức sau: Nhận thức chung về công ty và pháp luật về công ty, một số vấn đề về công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam, các loại công ty theo luật doanh nghiệp năm 2005.

   84 p ntt 25/12/2019 8 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 6 Pháp luật về hợp tác xã thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này sẽ giới thiệu các nội dung kiến thức sau: Khái niệm, đặc điểm; những nguyên tắc tổ chức hoạt động; quyền và nghĩa vụ cơ bản của hợp tác xã; quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản.

   23 p ntt 25/12/2019 8 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 9 Một số hợp đồng trong thương mại thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này có kết cấu trình bày nội dung gồm 4 phần: Phần 1 hợp đồng mua bán hàng hoá, phần 2 hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài, phần 3 hợp đồng đại lý, phần 4 hợp đồng đấu giá và đấu thầu.

   35 p ntt 25/12/2019 6 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 1 Giới thiệu môn luật kinh tế, trong chương học này sẽ trình bày khái quát nội dung kiến thức các chương học cần tìm hiểu tiếp theo, sơ lượt mô tả về kiến thức luật kinh tế cũng như mục tiêu học môn luật kinh tế là gì. Mời các bạn cùng tìm hiểu với bài giảng dưới đây.

   11 p ntt 25/12/2019 6 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Cùng tìm hiểu chương 7 Pháp luật về phá sản thuộc bài giảng luật kinh tế với những kiến thức sau: Những vấn đề chung về phá sản; pháp luật về phá sản của Việt Nam; thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

   22 p ntt 25/12/2019 5 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số