Giáo trình Trang bị điện-điện tử máy công nghiệp dùng chung - NXB Giáo dục

Giáo trình "Trang bị điện-điện tử máy công nghiệp dùng chung" gồm 5 phần. Bốn phần đầu đề cập đến trang bị điện-điện tử máy nâng-vận chuyển, lò điện, máy hàn, máy bơm, quạt và máy nén khí. Phần 5 đề cập tới các máy thuộc công nghiệp dệt. Mời bạn đọc tham khảo tài liệu.