Báo cáo dự án: Mô tả điều khiển điện, điện tử lập trình phần mềm điều khiển hệ thống

Báo cáo dự án: Mô tả điều khiển điện, điện tử lập trình phần mềm điều khiển hệ thống với các nội dung chính cần nghiên cứu. Thứ nhất tính toán tối ưu hệ thống đốt chất thải công nghiệp - kiểm soát khí thải. Thứ hai xây dựng phần mềm tính toán thiết kế lò đốt chất thải công nghiệp. Thứ ba ta tìm hiểu sơ đồ quá trình đốt rác tự động của lò đốt. Thứ tư là bộ điều khiển và kiểm tra hệ thống thiết bị. Thứ năm hệ thống nạp rác bằng cơ cấu thủy lực tự động nạp rác theo chu kỳ. Thứ sáu bộ điều khiển ổn định nhiệt và cuối cùng chương trình kiểm soát nồng độ khí thải và tự động điều chỉnh chế độ làm việc bằng máy IMR2800P. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu để hỗ trợ tốt cho quá trình học tập và nghiên cứu của mình.