Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 2

"Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 2" nối tiếp phần 1 với các bài thực hành sử dụng các hộp thoại; sử dụng menu và các thanh công cụ; tạo, thao tác với cơ sở dữ liệu và sử dụng các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo đầy đủ 2 phần của giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.