Giáo trình Máy bơm và trạm bơm: Phần 2 - Nguyễn văn Hiệu

Nối tiếp nội dung của phần 2 giáo trình "Máy bơm và trạm bơm", phần 2 trình bày các nội dung: Hệ thống công trình trạm bơm; các loại nhà trạm bơm; các thiết bị của trạm bơm; các bước thiết kế trạm bơm; quản lý, vận hành và khai thác trạm bơm. Mời các bạn cùng tham khảo.