Giáo trình Máy bơm và trạm bơm: Phần 1 - Nguyễn văn Hiệu

Phần 1 giáo trình "Máy bơm và trạm bơm" trình bày các nội dung của phần máy bơm bao gồm: Giới thiệu chung về máy bơm; máy bơm ly tâm; máy bơm hướng trục; các loại máy bơm khác; lắp đặt, vận hành và bảo dưỡng máy bơm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.