Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Tái bản): Phần 1

Phần 1 cuốn sách "Môi trường trong quy hoạch xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm cơ bản về sinh thái học và môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM) và đánh giá môi trường chiến lược (ĐMC). Mời các bạn cùng tham khảo.