Ebook Môi trường trong quy hoạch xây dựng (Tái bản): Phần 2

Phần 2 cuốn sách "Môi trường trong quy hoạch xây dựng" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quy hoạch môi trường đô thị, lồng ghép môi trường vào quy hoạch xây dựng vùng và quy hoạch xây dựng đô thị, định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.