Ebook Hiệu năng - Châm ngôn của nhà Doanh nghiệp: Phần 2

Phần 2 ebook gồm các chương: Biết cách làm việc, biết nghỉ ngơi, dùng người, ngày tháng, biết quảng cáo,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.