Ebook Hiệu năng - Châm ngôn của nhà Doanh nghiệp: Phần 1

Phần 1 ebook gồm các chương: Nhiệt huyết, mạo hiểm, suy nghĩ để tìm ý rồi thực hành. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.