Ebook Bấm huyệt chữa bệnh và bảo vệ sức khỏe: Phần 2

Tiếp nối phần 1, phần 2 của cuốn sách giúp các bạn nhận biết được các chỗ bấm huyệt và nắm được các kiến thức tổng quát về thao tác của phương pháp bấm huyệt chữa các bệnh thường gặp: Cổ và các điểm ấn; thân mình và các điểm ấn; lưng và các điểm ấn; tay chân và các điểm ấn; ăn uống theo thiên nhiên để có sức khỏe tốt hơn; bản liệt kê các bệnh, chứng, triệu chứng v.v... và tìm các điểm ấn ở đâu. Mời các bạn tham khảo sách để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Đông y thì đây là tài liệu hữu ích.