Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc amoni ra khỏi nước

Đồ án tốt nghiệp: Nghiên cứu sử dụng lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc amoni ra khỏi nước được tiến hành nghiên cứu nhăm tận dụng nguồn phế phẩm nông nghiệp là lõi ngô làm chất hấp phụ để lọc
amoni ra khỏi nước. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập và làm đồ án của mình.