Bài giảng Vi xử lý - Vi điều khiển: Chương 5.4 - ThS. Phan Đình Duy

Chương này cung cấp cho người học kiến thức cơ bản về ghép nối bộ nhớ và ngoại vi như: Ghép nối bộ nhớ, giải mã địa chỉ nhớ, ghép nối thiết bị ngoại vi, các kiểu giao tiếp I/O, giải mã địa chỉ thiết bị ngoại vi.