Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 - Lê Quang Nguyên

Bài giảng Vật lý 1: Chương 8 cung cấp cho người học những kiến thức về điện thế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Công của lực tĩnh điện, thế năng tĩnh điện, điện thế, lưu số của trường tĩnh điện, bài tập áp dụng.