Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.3 - Trịnh Quang Kiên

Bài giảng Thiết kế logic số (VLSI design): Chương 4.3 trình bày về quy trình thiết kế trên FPGA và một số nội dung như: VHDL and Schematic, Synthesis, Synthesis - netlist, Synthesis – Technology Schematic,... Mời các bạn cùng tham khảo.