Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương ôn tập 2 – ĐH CNTT

Chương này ôn lại những kiến thức cơ bản của chương 5 và 6: Sự khác biệt giữa mạch tổ hợp và mạch tuần tự? Phương pháp thiết kế mạch tổ hợp; bộ ALU là gì? Ứng dụng bộ ALU trong máy tính; chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch mã hóa và giải mã trong các hệ thống máy tính; chức năng, ứng dụng và thiết kế của mạch chọn kênh và phân kênh trong các hệ thống máy tính.