Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 6 (Phần 1) trình bày những nội dung chính sau: Phân biệt mạch tổ hợp và tuần tự, chốt S-R (Set-Reset latch), chốt D (Data latch), Flip-flop D (Data), Flip-lop T(Toggle), Flip-flop S_R(Set_Reset), Flip-Flop J-K, Flip-Flop Scan. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.