Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 2): Mạch tổ hợp" cung cấp cho người học các kiến thức về một số loại mạch như: Mạch cộng, mạch cộng nhìn trước số nhớ, mạch cộng/ mạch trừ; đơn vị tính toán luận lý,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.