Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5 (Phần 1) - ThS. Hồ Ngọc Diễm

Phần 1 bài giảng "Nhập môn mạch số - Chương 5: Mạch tổ hợp" trình bày những nội dung chính như: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.