Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.3 – ĐH CNTT

Chương này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về thiết kế mạch logic sử dụng Mux. Chương này cũng trình bày về mạch tạo Parity, mạch kiểm tra Parity, mạch so sánh. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.