Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.2 – ĐH CNTT

Chương này trình bày về mạch tổ hợp và các mạch khác. Nội dung trình bày gồm có: Mạch giải mã (Decoder)/ mạch mã hoá (Encoder), mạch giải mã nhị phân (Binary Decoders), ghép mạch giải mã, ứng dụng của mạch giải mã,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.