Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 5.1 – ĐH CNTT

Chương 5: Mạch tổ hợp - mạch tính toán số học. Trong chương này, người học sẽ học về: Một số mạch logic tổ hợp thông dụng, thiết kế các mạch logic tổ hợp phức tạp sử dụng các mạch logic tổ hợp thông dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.