Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 2 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 2: Các dạng biểu diễn số trình bày những nội dung chính như: Giới thiệu các hệ thống số, chuyển đổi giữa các hệ thống số, biểu diễn số nhị phân, biểu diễn số có dấu, biểu diễn các loại số khác. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.