Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - ThS. Hồ Ngọc Diễm

Bài giảng Nhập môn mạch số - Chương 1 cung cấp cho người đọc những thông tin cơ bản về môn học, những đặc điểm của số (digital features), qui trình thiết kế Số (digital design processing), các loại chip Số, những thuật ngữ của số. Mời các bạn cùng tham khảo.