Bài giảng môn Điện tử tương tự: Chương 4 - Lê Xuân Thành (Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông)

Bài giảng môn "Điện tử tương tự - Chương 4: Mạch xung" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về tín hiệu xung, chế độ khóa của tranzito và IC KĐTT, trigơ Smít, mạch đa hài đợi, mạch đa hài tự dao động,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.