Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 7 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

Chương 7 Bộ đếm và thanh ghi thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: bộ đếm không đồng bộ, quy ước về trọng số, số MOD, trễ trong bộ đếm không đồng bộ, bộ đếm đồng bộ,...