Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 10 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

Chương 10 Kết nối với mạch tương tự thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung chính sau: biến đổi D/A, ngõ ra tương tự, bước nhảy, ngõ vào BCD, mạch biến đổi D/A, ứng dụng DAC, hoạt động của bộ DAC,...