Bài giảng Kỹ thuật số: Chương 1 - Ths. Đặng Ngọc Khoa

Chương 1 Một số khái niệm mở đầu thuộc bài giảng kỹ thuật số, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu một số nội dung sau: mô tả số học, tín hiệu analog và digital, hệ thống số, ưu và nhược điểm của kỹ thuật số,...