Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 7 - GV. Lê Chí Thông

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 6 do GV. Lê Chí Thông biên soạn trình bày các kiến thức về biểu diễn số, hệ thống số thập phân, hệ thống số nhị phân, hệ thống thập lục phân, chuyển đổi cơ số, số nhị phân, biểu diễn số nhị phân có dấu