Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 - GV. Lê Chí Thông

Bài giảng Kỹ thuật điện tử: Chương 4 do GV. Lê Chí Thông biên soạn trình bày các kiến thức về định nghĩa, ảnh hưởng của điện trở nguồn đối với mạch khuếch đại, ảnh hưởng của điện trở tải, mục đích phân cực DC, các chế độ làm việc của mạch BJT trong mạch khuếch đại, phân tích mạch khuếch đại cực phát chung,