Bài giảng Kỹ thuật điện: Chương 1 - Chất bán dẫn, đại cương về diode và các mạch ứng dụng

Chương 1 "Chất bán dẫn, đại cương về diode và các mạch ứng dụng" thuộc bài giảng Kỹ thuật điện trình bày các nội dung chất bán dẫn, đại cương về diode, các mạch ứng dụng của diode. Với các bạn chuyên ngành Điện - Điện tử thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.