Bài giảng Dụng cụ bán dẫn: Chương 5 - Hồ Trung Mỹ (Phần 2)

Bài giảng "Dụng cụ bán dẫn - Chương 5: BJT (Phần 2)" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế dụng cụ và các tham số hiệu năng của dụng cụ, các hiệu ứng thứ cấp, các đặc tuyến của BJT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.