Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 4 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng "Tính chất cơ bản của mạch điện tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung, tính chất tuyến tính, khái niệm hàm truyền đạt, truyền đạt tương hỗ và không tương hỗ. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.