Bài giảng Cơ sở kỹ thuật điện: Chương 10 - TS. Nguyễn Việt Sơn

Bài giảng "Các phương pháp tính quá trình quá độ trong mạch điện tuyến tính" cung cấp cho người học các kiến thức: Phương pháp tích phân kinh điển, phương pháp tích phân Duyamen và hàm Green, phương pháp toán tử Laplace. Mời các bạn cùng tham khảo.