• Giáo trình môn học/mô đun: Cấu tạo thân vỏ xe ô tô (Ngành/nghề: Công nghệ sơn ô tô) - Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Cấu tạo thân vỏ xe ô tô (Ngành/nghề: Công nghệ sơn ô tô) - Phần 1

  Giáo trình cung cấp cho người học các kiến thức về đặc điểm cấu tạo khung vỏ ô tô và chủng loại vật liệu làm khung vỏ ô tô; đặc điểm và yêu cầu khi vận hành các thiết bị nâng chuyển đối với các loại khung vỏ ô tô khác nhau. Cấu trúc của giáo trình được tổ chức thành 4 chương ngắn gọn, dễ hiểu, giúp người học có thể nắm được...

   43 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Cấu tạo thân vỏ xe ô tô (Ngành/nghề: Công nghệ sơn ô tô) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Cấu tạo thân vỏ xe ô tô (Ngành/nghề: Công nghệ sơn ô tô) - Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Cấu tạo thân vỏ xe ô tô (Ngành/nghề: Công nghệ sơn ô tô) - Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về các phương pháp sửa chữa vỏ xe và các phương pháp hàn xe. Mời các bạn cùng tham khảo phần 2 giáo trình để biết thêm các nội dung chi tiết.

   63 p ntt 12/04/2021 1 0

 • Giáo trình Tự động hóa trong quá trình sản xuất

  Giáo trình Tự động hóa trong quá trình sản xuất

  Giáo trình Tự động hóa trong quá trình sản xuất gồm có 9 chương với các nội dung như: Tổng quan về tự động hóa quá trình sản xuất, cảm biến và cơ cấu chấp hành, bộ điều khiển lập trình PLC, PLC SIMATIC S7-200, kết nối điện giữa plc và các thiết bị ngoại vi,...

   122 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Giáo trình Tự động hóa thủy khí - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Giáo trình Tự động hóa thủy khí - ĐH Bách khoa Hà Nội

  Giáo trình Tự động hóa thủy khí được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về cơ sở lý thuyết của tự động hóa thủy khí; cung cấp và xử lý dầu; hệ thống điều khiển bằng thủy lực; ứng dụng truyền động thủy lực; kiến thức cơ bản về kỹ thuật điện; các phần tử đIện, điện - thuỷ lực.

   94 p ntt 11/04/2021 2 0

 • Sự liên kết tích hợp cộng năng của khoa học công nghệ trong cơ khí tự động hóa và cơ điện tử

  Sự liên kết tích hợp cộng năng của khoa học công nghệ trong cơ khí tự động hóa và cơ điện tử

  Bài báo này giới thiệu tổng quan tình hình sản xuất, chế tạo của ngành cơ khí tự động hóa và cơ điện tử nước ta hiện nay; phân tích vai trò của khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp cơ khí tự động hóa và cơ điện tử; trình bày một cách nhìn, cách tiếp cận để đưa khoa học công nghệ vào sản xuất, chế tạo cơ khí; và đánh giá sự liên...

   8 p ntt 11/04/2021 1 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 1 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 1: Giới thiệu tài chính doanh nghiệp. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các hình thức pháp lý của tổ chức kinh doanh, các hình thức tổ chức doanh nghiệp của Việt Nam, vai trò của các nhà quản trị tài chính, mục tiêu của quản trị tài chính công ty, tài chính...

   38 p ntt 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Trương Thị Hoài Thơ

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 2 - ThS. Trương Thị Hoài Thơ

  Chương 2 - Báo cáo tài chính, thuế và dòng tiền. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Sự khác nhau giữa các khái niệm giá trị sổ sách (kế toán) và giá trị thị trường, lợi nhuận kế toán và dòng tiền, thuế suất trung bình (average tax) và thuế suất biên (marginal tax); cách xác định dòng tiền của...

   33 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 3 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 3 - Phân tích báo cáo tài chính. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm và ý nghĩa của các hệ số tài chính, phân loại các hệ số tài chính, phân tích các hệ số tài chính, phân tích DuPont (tích hợp các hệ số). Mời các bạn cùng tham khảo.

   36 p ntt 24/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 4 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Chương 4 - Lập kế hoạch tài chính dài hạn. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Vì sao phải lập kế hoạch tài chính? Lập kế hoạch tài chính là gì? Lập kế hoạch có thể đạt đƣợc điều gì? Mô hình lập kế hoạch tài chính đơn giản,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   50 p ntt 24/03/2021 7 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 5 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 5: Giá trị thời gian của tiền. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm giá trị thời gian của tiền; công thức tính giá trị hiện tại, giá trị tương lai của khoản tiền và dòng tiền; ứng dụng: Mô hình chiết khấu dòng tiền (DCF). Mời các bạn cùng tham...

   23 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 6 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 6: Định giá trái phiếu và cổ phiếu phổ thông. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Khái niệm trái phiếu, các loại trái phiếu, giá trị và lợi suất của trái phiếu, lãi suất danh nghĩa và lãi suất thực,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội...

   40 p ntt 24/03/2021 9 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 7: NPV và các tiêu chuẩn đầu tư khác. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân bổ vốn, tầm quan trọng của phân bổ vốn, yêu cầu của phân tích dự án, phân loại dự án, phân tích dự án và định giá chứng khoán, các tiêu chí quyết định đầu tư dự án,…...

   54 p ntt 24/03/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số