• Tập bài giảng Máy công cụ - Điều khiển chương trình số

  Tập bài giảng Máy công cụ - Điều khiển chương trình số

  Tập bài giảng Máy công cụ - Điều khiển chương trình số trình bày các nội dung chính sau: Điều Khiển Số ( ĐKS ) và hệ thống ĐKS máy công cụ, lập trình các máy công cụ ĐKS, máy công cụ ĐKS - Phân tích động học và kết cấu, chế tạo được hỗ trợ bằng máy tính, truyền dữ liệu đến các Máy công cụ ĐKS. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   124 p ntt 25/02/2021 12 0

 • Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô

  Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô

  "Giáo trình Thí nghiệm đường ô tô" với các nội dung các nhóm thí nghiệm cơ bản về đất xây dựng đường; một số thí nghiệm cốt liệu dùng trong xây dựng đường; các phương pháp xác định các tính chất cơ lý của vật liệu gia cố chất kết dính vô cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   105 p ntt 25/01/2021 13 0

 • Giáo trình Robot công nghiệp

  Giáo trình Robot công nghiệp

  Giáo trình Robot công nghiệp với các nội dung tổng quan về rô bôt; các chuyển động cơ bản của robot công nghiệp; động học và động lực học rô bôt; ứng dụng của rô bôt công nghiệp; hệ thống ngành cơ – điện tử công nghiệp; điều khiển thủy lực...

   135 p ntt 25/01/2021 12 0

 • Giáo trình Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt

  Giáo trình Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt

  "Giáo trình Thiết kế đồ án môn học Nguyên lý và dụng cụ cắt" cung cấp đến các bạn với 4 chương gồm các nội dung: nhiệm vụ thiết kế dụng cụ cắt kim loại; thiết kế dao diện định hình; thiết kế dao truốt; xác định chế độ cắt. Mời các bạn cùng tham khảo.

   195 p ntt 25/01/2021 13 0

 • Giáo trình Đo lường nhiệt – Hùng Hoàng Dương

  Giáo trình Đo lường nhiệt – Hùng Hoàng Dương

  "Giáo trình Đo lường nhiệt" trình bày những khái niệm cơ bản về đo lường, đo nhiệt độ, đo áp suất và chân không, nhiệt kế giãn nở, nhiệt kế nhiệt điện, nhiệt kế điện trở.

   98 p ntt 25/01/2021 10 0

 • Ebook Khoa học và công nghệ thế giới kinh nghiệm và định hướng chiến lược (Sách chuyên khảo)

  Ebook Khoa học và công nghệ thế giới kinh nghiệm và định hướng chiến lược (Sách chuyên khảo)

  "Sách chuyên khảo Khoa học và công nghệ thế giới - Kinh nghiệm và định hướng chiến lược" trình bày bối cảnh phát triển Khoa học và công nghệ trên thế giới cuối thế kỷ XX và đầu thế kỷ XXI; Khoa học và công nghệ của các nước châu Mỹ và các khu vực khác.

   308 p ntt 25/12/2020 19 0

 • Giáo trình môn Chi tiết máy: Phần 1

  Giáo trình môn Chi tiết máy: Phần 1

  Giáo trình môn Chi tiết máy: Phần 1 cung cấp đến các bạn với những kiến thức bao gồm cơ sở về thiết kế máy và chi tiết máy; bộ truyền xích; bộ truyền đai; bộ truyền bánh răng; trục; ổ lăn; mối ghép đinh tán; mối ghép hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   94 p ntt 25/12/2020 16 0

 • Giáo trình môn Chi tiết máy: Phần 2

  Giáo trình môn Chi tiết máy: Phần 2

  Giáo trình môn Chi tiết máy: Phần 2 cung cấp đến người học những kiến thức về mối ghép then; mối ghép then hoa; mối ghép ren. Để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức phục vụ học tập, mời các bạn cùng tham khảo giáo trình.

   93 p ntt 25/12/2020 18 0

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1

  Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1

  "Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 1" trình bày những kiến thức về nhập môn về Khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, những khái niệm chung về khoa học kỹ thuật bảo hộ lao động, luật pháp, chế độ chính sách bảo hộ lao động.

   36 p ntt 25/12/2020 39 0

 • Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 2

  Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của "Giáo trình An toàn lao động và môi trường công nghiệp" với các nội dung kỹ thuật vệ sinh lao động, các quy tắc chung về an toàn lao động, an toàn điện, an toàn trong xây dựng, an toàn hóa chất, an toàn trong cơ khí, an toàn đối với các thiết bị nâng hạ; môi trường công nghiệp, bảo vệ môi trường là mục tiêu của doanh...

   103 p ntt 25/12/2020 23 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương Mở đầu - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương Mở đầu" được biên soạn với các nội dung kiến thức định nghĩa môn học Nguyên lý máy; đối tượng môn học Nguyên lý máy; nội dung của giáo trình Nguyên lý máy.

   4 p ntt 25/11/2020 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 1 - Nguyễn Tân Tiến

  "Bài giảng Nguyên lý máy – Chương 1: Cấu tạo cơ cấu" cung cấp đến các bạn với những nội dung định nghĩa và khái niệm cơ bản về cơ cấu; bậc tự do của cơ cấu; nhóm tĩnh định; thay thế khớp cao bằng khớp thấp.

   14 p ntt 25/11/2020 22 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số