• Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở kỹ thuật cảm biến đo lường, kỹ thuật cảm biến ánh sáng, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ công nghiệp, kỹ thuật cảm biến nhiệt độ thấp, kỹ thuật cảm biến vị trí và khoảng cách,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   237 p ntt 21/10/2020 32 1

 • Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của giáo trình " Kỹ thuật cảm biến đo lường và điều khiển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kỹ thuật cảm biến vận tốc và gia tốc, kỹ thuật cảm biến lực, kỹ thuật cảm biến áp suất, kỹ thuật cảm biến lưu lượng chất lưu, kỹ thuật cảm biến mức và độ ẩm. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội...

   254 p ntt 21/10/2020 24 1

 • Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 1

  Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Chế độ làm việc và những vấn đề tính toán chung máy trục, các chi tiết của bộ phận mang tải, các bộ phận cuốn và hướng dây,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   78 p ntt 21/10/2020 46 0

 • Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 2

  Giáo trình Kỹ thuật nâng chuyển: Phần 2

  Tiếp nối phần 1, phần 2 của giáo trình "Kỹ thuật nâng chuyển" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bộ phận phanh hãm, cơ cấu khóa dừng, phanh hình nón, phanh tự động có mặt ma sát tách rời, cần trục tháp, cần trục tự hành. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   58 p ntt 21/10/2020 20 0

 • Sách tra cứu thép, gang thông dụng

  Sách tra cứu thép, gang thông dụng

  "Sách tra cứu thép, gang thông dụng" trình bày tổng quan về các tiêu chuẩn; thép xây dựng; thép kết cấu chế tạo máy; thép đặc biệt; thép dụng cụ; gang. Mời các bạn cùng tham khảo cuốn sách để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   328 p ntt 21/10/2020 18 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Giới thiệu môn học - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng môn học Cơ học máy chương giới thiệu môn học giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   12 p ntt 21/10/2020 24 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 1 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 1: Quá trình và phương pháp thiết kế máy. Chương này trình bày các kiến thức: Khái niệm thiết kế máy, cơ cấu và máy, các phương pháp thiết kế, máy tính hỗ trợ thiết kế, hệ đơn vị trong thiết kế máy,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   7 p ntt 21/10/2020 27 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 2 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 2: Cơ sở tính toán theo độ bền và độ cứng. Chương này trình bày các kiến thức: Khái niệm, điều kiện cân bằng của hệ lực, đặc trưng hình học của mặt cắt ngang, vẽ biểu đồ nội lực. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p ntt 21/10/2020 20 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 3 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy - Chương 3: Cấu tạo máy. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Cấu tạo cơ cấu, bậc tự do của cơ cấu, chuỗi động, cơ cấu và máy; tính bậc tự do của cơ cấu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 21/10/2020 19 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 4 - TS. Phan Tấn Hùng

  Chương 4 - Phân tích động học cơ cấu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Đại cương về phân tích động học cơ cấu, phân tích động học bằng phương pháp đồ thị, phân tích động học bằng phương pháp giải tích. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p ntt 21/10/2020 23 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 5 - Phân tích lực cơ cấu. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Phân loại lực, điều kiện tĩnh định, xác định áp lực khớp động, tính lực trên khâu dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 21/10/2020 29 0

 • Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng Cơ học máy: Chương 6 - TS. Phan Tấn Hùng

  Bài giảng "Cơ học máy - Chương 6: Cơ cấu phẳng toàn khớp thấp. Chương này trình bày đại cương về cơ cấu phẳng toàn khớp thấp, cơ cấu 4 khâu bản lề và các biến thể, đặc điểm động học cơ cấu 4 khâu bản lề, đặc điểm động học cơ cấu biến thể,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 21/10/2020 23 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số