• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 8: Phân tích dòng tiền của dự án. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Ước tính dòng tiền, phân tích thay thế, điều chỉnh theo lạm phát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 9 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 9: Phân tích hòa vốn và đòn bẩy. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Phân tích hòa vốn, đòn bẩy tài chính, rủi ro tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   47 p ntt 24/03/2021 10 0

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 12 - PGS.TS Trần Thị Thái Hà

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 12: Quản trị tồn quỹ và thanh khoản. Trong nội dung chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Nguyên lý cơ bản của quản trị tài chính ngắn hạn, tiền mặt và vốn lưu động ròng, quản trị tồn quỹ và thanh khoản, quản trị tài chính ngắn hạn,… Mời các bạn cùng tham khảo...

   52 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 1 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 1: Tổng quan về truyền nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Tổng quan truyền nhiệt, tổng quan dẫn nhiệt, tổng quan đối lưu, tổng quan bức xạ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p ntt 24/03/2021 8 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3: Dẫn nhiệt ổn định một chiều. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua vách phẳng, dẫn nhiệt qua vách trụ, dẫn nhiệt qua vách cầu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   49 p ntt 24/03/2021 10 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 (tt) - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 3 (tt) - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 3 (tt): Dẫn nhiệt qua thanh – cánh. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Dẫn nhiệt qua thanh có tiết diện không đổi, dẫn nhiệt qua cánh có tiết diện không đổi, dẫn nhiệt qua cánh có tiết diện thay đổi, dẫn nhiệt qua cánh tròn, phương pháp tính hiệu suất. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung...

   33 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 4 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 4 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 4: Tổng quan về toả nhiệt đối lưu. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản về đối lưu, những nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến α, phương trình vi phân trao đổi nhiệt đối lưu, đồng dạng và các số không thứ nguyên. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   27 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 5 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 5 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 5: Toả nhiệt đối lưu tự nhiên. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, tỏa nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian rộng, toả nhiệt đối lưu tự nhiên trong không gian hẹp. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p ntt 24/03/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 6 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 6 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 6: Toả nhiệt đối lưu cưỡng bức (Dòng một pha). Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng chảy trong ống, trao đổi nhiệt đối lưu cưỡng bức khi chất lỏng chảy bên ngoài ống. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   31 p ntt 24/03/2021 3 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 7 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 7 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 7: Bức xạ nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm cơ bản về bức xạ nhiệt, các định luật cơ bản về bức xa nhiệt, trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai tấm phẳng đặt song song, trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai vật bọc nhau. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   26 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 8 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt: Chương 8 - ThS. Phan Thành Nhân

  Bài giảng Truyền nhiệt - Chương 8: Thiết bị trao đổi nhiệt. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Truyền nhiệt phức tạp, thiết bị trao đổi nhiệt, phương pháp tính toán thiết bị trao đổi nhiệt loại vách ngăn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p ntt 24/03/2021 2 0

 • Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy

  Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy

  Giáo trình Cơ sở công nghệ chế tạo máy sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức cơ bản như nguyên lý tạo hình bề mặt, các chuyển động cắt gọt, nguyên lý cắt gọt kim loại, dụng cụ cắt cùng với các phương pháp cắt gọt, thiết kế quá trình công nghệ, thiết kế đồ giá, công nghệ gia công các chi tiết điển hình, công nghệ lắp ráp các sản phẩm...

   173 p ntt 25/02/2021 10 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số