• Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 4 do ThS. Trương Thùy Minh biên soạn giới thiệu tới các bạn những nội dung về đường lối công nghiệp hóa (một số vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa; công nghiệp hóa thời kỳ trước đổi mới; công nghiệp hóa thời kỳ đổi mới).

   12 p ntt 29/09/2015 183 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - ThS. Trương Thùy Minh

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - Đường lối đối ngoại bao gồm những nội dung về đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975-1985); đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

   10 p ntt 29/09/2015 260 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Lê Thị Ái Nhân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 1 - Lê Thị Ái Nhân

  Chương 1 của bài giảng "Tư tưởng Hồ Chí Minh" gồm có 2 nội dung chính: Nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; định nghĩa, đối tượng, nhiệm vụ, phương pháp nghiên cứu và ý nghĩa việc học tập tư tưởng Hồ Chí Minh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   86 p ntt 29/09/2015 807 4

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - Đường lối đối ngoại

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - Đường lối đối ngoại

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 8 - Đường lối đối ngoại trình bày về đường lối đối ngoại thời kỳ trước đổi mới (1975 - 1985); đường lối đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế thời kỳ đổi mới (1986- nay). Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Chính trị và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này.

   30 p ntt 29/09/2015 404 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 - Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 - Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 5 - Đường lối xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm kinh tế thị trường và những ưu khuyết điểm của kinh tế thị trường; tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ...

   13 p ntt 29/09/2015 401 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 4 - Hải Ngọc (ĐH Kinh tế TP.HCM)

  Bài giảng chương 4 trình bày các nội dung của tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam. Chương này gồm có các nội dung chính như: Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò và bản chất của Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Mời các bạn tham khảo.

   9 p ntt 29/09/2015 315 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 6 - Đường lối xây dựng hệ thống chính trị bao gồm những nội dung về hệ thống chính trị và cấu trúc của hệ thống chính trị nước ta hiện nay; đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ trước đổi mới (1945-1985) và thời kỳ đổi mới.

   16 p ntt 29/09/2015 328 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Lê Thị Ái Nhân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 6 - Lê Thị Ái Nhân

  Chương này gồm có các nội dung chính như: Quá trình Hồ Chí Minh lựa chọn và xác lập mô hình nhà nước kiểu mới ở Việt Nam; nội dung tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước của dân, do dân, vì dân; vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vào xây dựng nhà nước Việt Nam trong sạch, vững mạnh hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p ntt 29/09/2015 148 2

 • Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

  Bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội

  Mời các bạn tham khảo bài giảng Đường lối cách mạng Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 7 - Đường lối xây dựng và phát triển văn hóa, giải quyết các vấn đề xã hội sau đây để bổ sung thêm những kiến thức về đường lối xây dựng và phát triển văn hóa; quá trình nhận thức và chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội.

   33 p ntt 29/09/2015 434 2

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Lê Thị Ái Nhân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 3 - Lê Thị Ái Nhân

  Bài giảng chương 3 cung cấp cho người học các nội dung chính như: Tư tưởng Hồ Chí Minh về bản chất và mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, tư tưởng Hồ Chí Minh về con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào công cuộc đổi mới.

   30 p ntt 29/09/2015 321 3

 • Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trang bị cho các bạn những kiến thức về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam và CLCT đầu tiên của Đảng; đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945); đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975); đường lối công nghiệp hóa; đường...

   217 p ntt 29/09/2015 186 4

 • Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Lê Thị Ái Nhân

  Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh: Chương 2 - Lê Thị Ái Nhân

  Bài giảng chương 2 trình bày các nội dung: Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc, tư tưởng Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc trong công cuộc đổi mới hiện nay.

   60 p ntt 29/09/2015 313 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số