• Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 1 trình bày các nội dung sau: Nguồn gốc, bản chất của tiền tệ, các hình thái tiền tệ, chức năng, vai trò của tiền tệ, bản chất của tài chính, chức năng của tài chính, hệ thống tài chính, chức năng, vai trò của hệ thống tài chính,...

   49 p ntt 24/07/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 3 do Th.S Nguyễn Hoài Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các quan điểm về lãi suất, vai trò của lãi suất, một số phân biệt về lãi suất, một số loại lãi suất cơ bản và cách đo lường, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất, chính sách lãi suất.

   44 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 2 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 2 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ngân sách Nhà nước, hoạt động ngân sách Nhà nước, thâm hụt ngân sách Nhà nước, phân cấp ngân sách Nhà nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   66 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 4 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về thị trường tài chính, cấu trúc của thị trường tài chính, công cụ của thị trường tài chính, điều hành thị trường tài chính, thị trường tài chính Việt Nam,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   42 p ntt 24/07/2018 6 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 5 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 5 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Chương 5 trình bày về "Tài chính doanh nghiệp". Nội dung cụ thể của chương này gồm có: Doanh nghiệp và tài chính doanh nghiệp, nguồn vốn của doanh nghiệp, tài sản của doanh nghiệp, quản lý nguồn vốn và tài sản của doanh nghiệp,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p ntt 24/07/2018 6 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 6 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 6 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Chương 6 "Các tổ chức tài chính trung gian" cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Tổng quan về các tổ chức tài chính trung gian, các tổ chức tài chính trung gian phi ngân hàng, các tổ chức tài chính trung gian là ngân hàng,...

   60 p ntt 24/07/2018 8 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 7 trình bày các nội dung sau: Lượng tiền cung ứng và các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng tiền tệ, bảng cân đối kế toán của NHTW và quá trình NHTW làm thay đổi tiền dự trữ của NHTM, quá trình tạo tiền trong hệ thống NHTM – Mô hình đơn, mô hình lượng tiền cung ứng đầy đủ, giải thích hành vi các tác...

   38 p ntt 24/07/2018 7 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 8 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 8 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 8 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về ngân hàng trung ương, chức năng của ngân hàng trung ương, chính sách tiền tệ quốc gia, điều hành chính sách tiền tệ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   49 p ntt 24/07/2018 5 0

 • Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 9 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 9 - Th.S Nguyễn Hoài Phương

  Bài giảng Tài chính và Tiền tệ: Chương 9 do Th.S Nguyễn Hoài Phương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Tổng quan về lạm phát, nguyên nhân gây ra lạm phát, biện pháp khắc phục lạm phát.

   42 p ntt 24/07/2018 4 0

 • Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

  Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 3: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng

  "Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón: Chương 3" cung cấp cho người học các kiến thức: Các quan hệ cơ bản giữa đất và cây trồng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   33 p ntt 24/07/2018 4 0

 • Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

  Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng cây trồng

  "Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón: Chương 2" cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, tiềm năng năng suất của cây trồng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   103 p ntt 24/07/2018 4 0

 • Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 6: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng

  Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón - Chương 6: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng

  "Bài giảng Độ phì nhiêu đất đai và phân bón: Chương 6" cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên tố dinh dưỡng và phân bón trung lượng. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   20 p ntt 24/07/2018 9 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số