• Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 2 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 2 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 2 gồm có những nội dung chính sau: các thành phần cấu tạo nên chương trình dịch đơn giản, hoạt động và cài đặt các giai đoạn của kỳ đầu của chương trình dịch cơ bản - Phân tích từ vựng, phân tích cú pháp và sinh mã trung gian, sử dụng máy ảo kiểu stack. Mời các bạn cùng tham kho nội dung chi tiết.

   59 p ntt 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 3 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 3 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch - Chương 3: Phân tích từ vựng" gồm có những nội dung chính sau: các kỹ thuật xác định và cài đặt bộ PTTV, xây dựng lược đồ cho các biểu thức chính quy mô tả ngôn ngữ, DFA và NFA - các automata hữu hạn xác định và không xác định dùng để nhận dạng chính xác ngôn ngữ, sử dụng công cụ có sẵn Lex để sinh ra...

   104 p ntt 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 - Hoàng Anh Việt

  Mục đích của bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 4: Phân tích cú pháp" gồm có những nội dung chính sau: Các phương pháp phân tích cú pháp, cánh cài đặt một bộ phân tích cú pháp từ một Văn phạm phi ngữ cảnh, các khái niệm và sử dụng công cụ sinh bộ PTCP - Yacc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   85 p ntt 30/09/2019 3 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 (tt) - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 4 (tt) - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng chương 4 trình bày vai trò của bộ phân tích cú pháp, văn phạm của ngôn ngữ lập trình, phân tích cú pháp từ trên xuống, phân tích cú pháp từ dưới lên, sinh bộ phân tích cú pháp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p ntt 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 5 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 5 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 5: Phân tích ngữ nghĩa" cung cấp cho sinh viên các kiến thức về: Những vấn đề cơ bản của ngữ nghĩa, kiểm tra kiểu - Hệ thống kiểu trong ngôn ngữ lập trình, bảng ký hiệu. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 6 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng Nhập môn chương trình dịch: Chương 6 - Hoàng Anh Việt

  Bài giảng "Nhập môn chương trình dịch - Chương 6: Sinh mã trung gian" giới thiệu tới sinh viên các kiến thức: Ngôn ngữ trung gian, một số ngôn ngữ trung gian, mô tả các nút biểu thức của IR, toán tử, mô tả các nút lệnh của IR, cây sinh IR,... Đây là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên công nghệ thông tin dùn làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

   27 p ntt 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 1 - Nguyễn Hữu Thể

  Nội dung bài giảng này giới thiệu cơ bản về môn học "Phát triển phần mềm nguồn mở". Môn học này sẽ trang bị cho người học những kiến thức về phần mềm nguồn mở và những ưu điểm của nó; phát triển ứng dụng PHP hướng đối tượng, mô hình MVC; Framework Laravel: sử dụng, khai thác và triển khai;... Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 30/09/2019 1 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 2 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài này tập trung giới thiệu về phần mềm nguồn mở. Nội dung trình bày trong bài giảng gồm có: Sở hữu phần mềm, giấy phép sử dụng phần mềm, tiêu chí phân loại phần mềm, phần mềm thương mại, phần mềm miễn phí/trả một phần, phần mềm mã nguồn mở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p ntt 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 3 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài 3 - PHP standards recommendations. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Basic coding standard, coding style guide, logger interface, autoloading standard, caching interface, HTTP message interface. Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 4 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài 4 trình bày về lập trình hướng đối tượng "object oriented programming". Nội dung chính trong chương này gồm có: Class, visibility, properties & methods, Getter & getter, create objects, constructor, destructor, inheritance, abstract class, interfaces, autoloading classes, anonymous functions, closures, namespace. Mời các bạn cùng tham khảo.

   32 p ntt 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 5 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về mô hình MVC trong PHP. Nội dung trình bày gồm có: Mô hình MVC, ưu và nhược điểm của mô hình MVC, phát triển ứng dụng Web theo mô hình MVC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p ntt 30/09/2019 2 0

 • Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

  Bài giảng Phát triển phần mềm nguồn mở: Bài 6 - Nguyễn Hữu Thể

  Laravel là một PHP framework mã nguồn mở và miễn phí, được phát triển bởi Taylor Otwell và nhắm vào mục tiêu hỗ trợ phát triển các ứng dụng web theo kiếm trúc model-view-controller (MVC). bài giảng này sẽ trình bày một số nội dung về Laravel, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   15 p ntt 30/09/2019 2 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số