• Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 3 - ĐH Thương mại

  Chương 3 - Hệ thống nhận diện thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm, vai trò của hệ thống nhận diện đối với sự phát triển của thương hiệu, phân loại hệ thống nhận diện thương hiệu, yêu cầu cơ bản trong thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 26/05/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 4 - ĐH Thương mại

  Chương 4 - Bảo vệ thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quy định pháp luật quốc tế và Việt Nam về quyền bảo hộ đối với các thành tố thương hiệu, quy trình thủ tục xác lập quyền đối với các thành tố thương hiệu,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p ntt 26/05/2020 11 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 5 - ĐH Thương mại

  Chương 5 - Truyền thông thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm truyền thông thương hiệu, vai trò của truyền thông thương hiệu trong phát triển doanh nghiệp, yêu cầu và nguyên tắc cơ bản trong truyền thông thương hiệu, quan hệ công chúng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p ntt 26/05/2020 7 0

 • Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Bài giảng Quản trị thương hiệu: Chương 6 - ĐH Thương mại

  Chương 6 - Phát triển thương hiệu. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Quan điểm về phát triển thương hiệu, những vấn đề lưu ý trong phát triển thương hiệu, mở rộng thương hiệu, làm mới thương hiệu, thương hiệu ngành hàng và xu hướng phát triển thương hiệu ngành hàng,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   16 p ntt 26/05/2020 10 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - ThS. Nguyễn Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 - ThS. Nguyễn Phương Linh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh 1 trình bày tổng quan về quản trị kinh doanh, kinh doanh, môi trường kinh doanh, hiệu quả kinh doanh, khái quát về quản trị kinh doanh, nhà quản trị, ra quyết định quản trị, cơ cấu tổ chức kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   161 p ntt 26/05/2020 9 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 4 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 4: Phương thức thâm nhập thị trường thế giới" cung cấp cho người học các kiến thức: Lựa chọn thị trường mục tiêu, lựa chọn phương thức thâm nhập, các phương thức thâm nhập, thoái lui thị trường. Mời các bạn tham khảo.

   19 p ntt 26/05/2020 8 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 6 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 6: Chiến lược giá quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về giá và các vấn đề cần quan tâm 1 Các nhân tố ảnh hưởng đến việc định giá, sự leo thang của giá, định giá trong môi trường lạm phát, các chiến lược định giá quốc tế, chuyển giá (Transfer price),... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 26/05/2020 7 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 5 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 5: Chiến lược sản phẩm quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm sản phẩm/ dịch vụ; định vị sản phẩm quốc tế, Nhãn hiệu sản phẩm quốc tế, dòng sản phẩm quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   16 p ntt 26/05/2020 7 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Giới thiệu môn học - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Giới thiệu môn học - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Giới thiệu môn học do TS. Đinh Tiến Minh biên soạn giúp các bạn nắm bắt được những thông tin chung về môn học như đối tượng, mục tiêu, lịch giảng dạy, tài liệu tham khảo, phương pháp giảng dạy, cách đánh giá môn học cùng một số thông tin khác.

   7 p ntt 26/05/2020 7 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 8 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 8: Chiến lược chiêu thị quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái quát về hoạt động chiêu thị, những rào cản trong hoạt động chiêu thị quốc tế, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn công cụ chiêu thị, các công cụ của hỗn hợp chiêu thị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   10 p ntt 26/05/2020 6 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 1 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 1: Khái quát Marketing quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Quốc tế hóa và các hoạt động quốc tế, khái niệm và bản chất của Marketing Quốc tế, mục tiêu của Marketing Quốc tế, vì sao DN phải tham gia thị trường thế giới.

   11 p ntt 26/05/2020 4 0

 • Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế: Bài 2 - TS. Đinh Tiến Minh

  Bài giảng môn Marketing quốc tế - Bài 2: Môi trường kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Môi trường kinh doanh quốc tế là gì, môi trường Kinh tế – Tài chính – CSHT, môi trường Nhân khẩu học, môi trường Văn hóa – Xã hội, môi trường Chính trị – Pháp luật, môi trường Kỹ thuật Công nghệ, môi trường Đối thủ cạnh tranh

   14 p ntt 26/05/2020 4 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số