• Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 1 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 1 của bài giảng Hóa sinh thực phẩm tập trung trình bày 2 nội dung chính, đó là giới thiệu đối tượng, nhiệm vụ và lịch sử phát triển hóa sinh học và giới thiệu về thành phần hóa học của cơ thể sống. Mời các bạn cùng tham khảo.

   5 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 2 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 2 trình bày 6 nội dung liên quan đến protein, đó là: Vai trò sinh học của protein; cấu tạo phân tử protein; một số tính chất quan trọng của protein; phân loại protein; các quá trình biến đổi protein trong gia công, chế biến thực phẩm và ứng dụng; các biến đổi của protein trong quá trình sản xuất và bảo quản thực phẩm.

   18 p ntt 24/12/2018 8 0

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 3 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Chương 3 cung cấp các kiến thức về Enzyme như: Bản chất và cấu tạo của Enzyme, cơ chế tác dụng của Enzyme, tiền Enzyme (zymogen, proEnzyme) và sự hoạt hóa, tính đặc hiệu của Enzyme, các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng Enzyme, cách gọi tên và phân loại Enzyme, các phương pháp nghiên cứu Enzyme, ứng dụng và nguồn thu nhận Enzyme. Mời các bạn...

   17 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 4 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Trong chương 4, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về glucid thông quan các nội dung như: Khái niệm về glucid (hydratcacbon), monosaccharide, polysaccharide, các biến đổi khi chế biến thực phẩm với nguyên liệu giàu đường. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   20 p ntt 24/12/2018 6 0

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 5 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng trình bày khái niệm chung, lipid đơn giản, lipid phức tạp, sự chuyển hóa lipid trong quá trình bảo quản, sự chuyển hóa lipid trong quá trình chế biến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   11 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng Hóa sinh thực phẩm: Chương 6 - ThS. Phạm Hồng Hiếu

  Bài giảng bao gồm 5 nội dung: Cấu trúc phân tử nước, tính chất của nước, trạng thái của nước trong thực phẩm, hoạt độ của nước và đường đẳng nhiệt hấp thụ, ảnh hưởng của hoạt độ nước đến thực phẩm. Mời các bạn cùng tham khảo.

   9 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng "Nhập môn cơ sở dữ liệu" trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: Đại cương về các hệ CSDL, các mô hình dữ liệu, ngôn ngữ định nghĩa và thao tác dữ liệu với mô hình quan hệ, lý thuyết thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   6 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Giới thiệu môn học - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng "Giới thiệu về đồ án môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu" cung cấp cho người học các thông tin cơ bản về môn học Nhập môn cơ sở dữ liệu như: Chuẩn hoá các quan hệ, biến đổi sơ đồ thực thể - liên kết sang sơ đồ quan hệ,

   8 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 1 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương này trình bày đại cương về các hệ cơ sở dữ liệu. Nội dung chính gồm có: Cơ sở dữ liệu là gì? Tại sao phải sử dụng cơ sở dữ liệu? Tại sao phải tìm hiểu về các hệ cơ sở dữ liệu? Mời các bạn cùng tham khảo.

   17 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 2 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 2 - Các mô hình dữ liệu. Chương này cung cấp cho người học các kiến thức về lịch sử các mô hình dữ liệu, phân loại mô hình dữ liệu, mô hình dữ liệu mạng, mô hình dữ liệu quan hệ, mô hình dữ liệu thực thể - liên kết, mô hình dữ liệu hướng đối tượng, các bước xây dụng một cơ sở dữ liệu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   27 p ntt 24/12/2018 4 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 3 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 3 - Các ngôn ngữ dữ liệu đối với mô hình quan hệ. Chương này trình bày các nội dung: Các cách tiếp cận đối với thiết kế ngôn ngữ của CSDL quan hệ, giới thiệu một số ngôn ngữ và phân loại, so sánh và đánh giá, một số ngôn ngữ dữ liệu mức cao, QBE (Query By Example), SQL. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   45 p ntt 24/12/2018 5 0

 • Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Vũ Tuyết Trinh

  Bài giảng Nhập môn cơ sở dữ liệu: Chương 4 - Vũ Tuyết Trinh

  Chương 4 - Thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ. Nội dung trình bày trong chương này gồm có: Mục đích của chuẩn hoá là gì, thế nào là chuẩn hóa, có bao nhiêu chuẩn, phụ thuộc hàm, phép tách các sơ đồ quan hệ, các dạng chuẩn, phụ thuộc đa trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   25 p ntt 24/12/2018 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số