• Bài giảng Dược lý học - Bài 1: Đại cương về dược động học

    Bài giảng Dược lý học - Bài 1: Đại cương về dược động học

    Bài giảng Bài 1: Đại cương về dược động học với mục tiêu giúp sinh viên có khả năng phân tích được quá trình hấp thu và phân phối thuốc trong cơ thể; nêu được ý nghĩa của các thông số dược động học của quá trình hấp thu và phân phối thuốc; nêu được ý nghĩa của việc gắn thuốc vào protein huyết tương;…

     23 p ntt 28/04/2020 111 5

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 2: Đại cương về dược lực học

    Bài giảng Dược lý học - Bài 2: Đại cương về dược lực học

    Bài giảng Bài 2: Đại cương về dược lực học với mục tiêu giúp sinh viên có khả năng trình bày được cơ chế tác dụng của thuốc qua receptor và không qua receptor; phân biệt được các cách tác dụng của thuốc; trình bày được những yếu tố thuộc về bản thân thuốc quyết định tác dụng của thuốc;…

     13 p ntt 28/04/2020 69 5

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 3: Tương tác thuốc

    Bài giảng Dược lý học - Bài 3: Tương tác thuốc

    Nhiều thuốc khi cho dùng cùng một lúc sẽ có tác dụng qua lại lẫn nhau, được gọi là tương tác thuốc. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo "Bài giảng Bài 3: Tương tác thuốc". Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

     7 p ntt 28/04/2020 72 4

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 4: Đại cương và phân loại

    Bài giảng Dược lý học - Bài 4: Đại cương và phân loại

    Bài giảng Bài 4: Đại cương và phân loại nhằm giúp cho sinh viên phân biệt được về giải phẫu, sinh lý và dược lý các hệ giao cảm, phó giao cảm, adrenergic, cholinergic; phân biệt được các tác dụng sinh lý của hệ M-N- cholinergic.

     7 p ntt 28/04/2020 70 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 5: Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic

    Bài giảng Dược lý học - Bài 5: Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic

    Nhằm giúp cho các bạn sinh viên nắm được tác dụng và áp dụng điều trị của acetylcholin, pilocarpin và atropin; phân tích được cơ chế tác dụng của nicotin và thuốc liệt hạch; nói rõ được tác dụng, cơ chế và áp dụng của 2 loại cura;... mà "Bài giảng Bài 5: Thuốc tác dụng trên hệ Cholinergic" đã được thực hiện.

     16 p ntt 28/04/2020 67 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 6: Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic

    Bài giảng Dược lý học - Bài 6: Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic

    Đến với "Bài giảng Bài 6: Thuốc tác dụng trên hệ Adrenergic" các bạn sẽ biết được cách trình bày chu trình chuyển hóa của catecholamin tại ngọn dây thần kinh giao cảm; phân biệt được tác dụng của adrenalin, noradrenalin và DA; phân biệt được tác dụng của thuốc cường β1 và β2: Isoproterenol, dobutamin và salbutamol;...

     20 p ntt 28/04/2020 67 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 7: Thuốc tê

    Bài giảng Dược lý học - Bài 7: Thuốc tê

    Bài giảng Bài 7: Thuốc tê với mục tiêu giúp sinh viên có khả năng trình bày được cơ chế tác dụng của thuốc tê; phân tích được những tác dụng không mong muốn và độc tính của thuốc tê;... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

     7 p ntt 28/04/2020 64 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 8: Thuốc ngủ và rượu

    Bài giảng Dược lý học - Bài 8: Thuốc ngủ và rượu

    Bài giảng Bài 8: Thuốc ngủ và rượu với mục tiêu giúp sinh viên nêu được mối liên quan giữa cấu trúc hóa học và tác dụng của barbiturat; trình bày được các tác dụng dược lý của barbiturat; nêu được triệu chứng ngộ độc cấp và cách xử lý ngộ độc của thuốc của thuốc ngủ barbiturat;...

     8 p ntt 28/04/2020 73 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 9: Thuốc giảm đau loại Morphin

    Bài giảng Dược lý học - Bài 9: Thuốc giảm đau loại Morphin

    Đến với "Bài giảng Bài 9: Thuốc giảm đau loại Morphin" các bạn sẽ có thể nếu lên được mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng của Morphin; phân tích được các tác dụng của Morphin, từ đó nêu được áp dụng điều trị Morphin;...

     15 p ntt 28/04/2020 72 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 10: Thuốc hạ sốt - Giảm đau - Chống viêm

    Bài giảng Dược lý học - Bài 10: Thuốc hạ sốt - Giảm đau - Chống viêm

    Bài giảng Bài 10: Thuốc hạ sốt - Giảm đau - Chống viêm với mục tiêu giúp sinh viên có thể phân tích được những tác dụng chính và cơ chế tác dụng của thuốc chống viêm phi steroid; trình bày được đặc điểm tác dụng và áp dụng điều trị của các thuốc: aspirin, indomethacin, diclofenac;...

     17 p ntt 28/04/2020 77 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 12: Thuốc an thần kinh và thuốc bình thần

    Bài giảng Dược lý học - Bài 12: Thuốc an thần kinh và thuốc bình thần

    Sau khi học xong "Bài giảng Bài 12: Thuốc an thần kinh và thuốc bình thần" các bạn có thể trình bày được 3 đặc điểm cơ bản của thuốc an thần kinh và 6 đặc điểm của thuốc bình thần; trình bày cơ chế tác dụng và tác dụng dược lý, tác dụng không mong muốn, áp dụng lâm sàng của thuốc an thần kinh: Clopromazin, haloperidol;...

     9 p ntt 28/04/2020 52 3

  • Bài giảng Dược lý học - Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn

    Bài giảng Dược lý học - Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn

    Xin giới thiệu tới các bạn "Bài giảng Bài 14: Thuốc kháng sinh kháng khuẩn". Bài giảng giúp các bạn sinh viên có khả năng phát biểu được định nghĩa kháng sinh, tác dụng kìm khuẩn và diệt khuẩn; trình bày được cơ chế tác dụng, áp dụng điều trị và phân loại của nhóm β lactam;...

     29 p ntt 28/04/2020 48 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số