• Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm macrolid

  Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm macrolid

  Bài giảng "Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm macrolid" trình bày tổng quan, điều trị đau thắt ngực, sản phẩm DOMESCO và thông tin sản phẩm điều trị đau thắt ngực.

   44 p ntt 29/09/2019 66 4

 • Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm Penicillin

  Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm Penicillin

  Nội dung chính của "Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm Penicillin" trình bày tổng quan, sản phẩm DOMESCO, tóm tắt theo nhóm điều trị và thông tin sản phẩm của thuốc điều trị đau thắt ngực.

   51 p ntt 29/09/2019 62 4

 • Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm quinolon

  Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm quinolon

  Nội dung chính của "Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm Penicillin" trình bày tổng quan, sản phẩm DOMESCO, tóm tắt theo nhóm điều trị và thông tin sản phẩm của thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm quinolon.

   31 p ntt 29/09/2019 64 4

 • Bài giảng Thuốc dị ứng và chống dị ứng

  Bài giảng Thuốc dị ứng và chống dị ứng

  Nội dung chính của "Bài giảng Thuốc chống nhiễm khuẩn nhóm Penicillin" trình bày tổng quan, sản phẩm DOMESCO, tóm tắt theo nhóm điều trị và thông tin sản phẩm của thuốc dị ứng và chống dị ứng.

   36 p ntt 29/09/2019 71 4

 • Bài giảng Thuốc giảm đau - Hạ sốt - Kháng viêm

  Bài giảng Thuốc giảm đau - Hạ sốt - Kháng viêm

  Nội dung chính của "Bài giảng Thuốc giảm đau - Hạ sốt - Kháng viêm" trình bày tổng quan, sản phẩm DOMESCO, tóm tắt theo nhóm điều trị và thông tin sản phẩm của thuốc giảm đau - Hạ sốt - Kháng viêm.

   82 p ntt 29/09/2019 80 5

 • Bài giảng Vai trò của vitamin và khoáng chất

  Bài giảng Vai trò của vitamin và khoáng chất

  Nội dung "Bài giảng Vai trò của vitamin và khoáng chất" trình bày khái niệm, đối tượng sử dụng và vai trò của vitamin và khoáng chất. Mời các bạn tham khảo!

   31 p ntt 29/09/2019 44 6

 • Bài giảng Thuốc nhuận trường và điều trị - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc nhuận trường và điều trị - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc nhuận trường và điều trị do ThS.DS Mạnh Trường Lâm với mục tiêu trình bày được nguyên tắc điều trị táo bón và tiêu chảy, trình bày được các thuốc được sử dụng, cách sử dụng hợp lý các thuốc trong điều trị táo bón- tiêu chảy.

   56 p ntt 22/09/2018 214 5

 • Bài giảng Thuốc điều trị hen - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị hen - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị hen với mục tiêu nêu được cơ chế và tác dụng của các nhóm thuốc thường dùng trong điều trị HPQ, liệt kê được các biện pháp điều trị hỗ trợ hen bằng thuốc và không dùng thuốc.

   50 p ntt 22/09/2018 160 5

 • Bài giảng Thuốc điều trị thiếu máu cục bộ - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị thiếu máu cục bộ - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị thiếu máu cục bộ do ThS.DS Mạnh Trường Lâm biên soạn với mục tiêu phân loại cơn đau thắt ngực, nguyên tắc điều trị cơn đau thắt ngực, tác dụng dược lý của các thuốc điều trị cơn đau thắt ngực. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p ntt 22/09/2018 149 4

 • Bài giảng Thuốc điều trị ho và long đàm - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị ho và long đàm - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị ho và long đàm do ThS.DS Mạnh Trường Lâm biên soạn với mục tiêu chính là đại cương bệnh ho, cơ chế tác dụng các thuốc ho và long đàm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   38 p ntt 22/09/2018 153 5

 • Bài giảng Thuốc điều trị suy tim - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc điều trị suy tim - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Mục tiêu Bài giảng Thuốc điều trị suy tim là định nghĩa và phân loại suy tim, trình bày nguyên tắc điều trị, phân tích cơ chế tác dụng từng nhóm thuốc điều trị suy tim. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài giảng.

   52 p ntt 22/09/2018 133 5

 • Bài giảng Thuốc kháng đông máu - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Bài giảng Thuốc kháng đông máu - ThS.DS Mạnh Trường Lâm

  Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Định nghĩa và phân loại các yếu tố đông máu, phân tích cơ chế tác dụng từng loại thuốc kháng đông máu đường uống và đường tiêm. Mời các bạn cùng tham khảo!

   52 p ntt 22/09/2018 116 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số