• Nghiên cứu tổng hợp chitosan - peg nanogels mang thuốc chống ung thư

    Nghiên cứu tổng hợp chitosan - peg nanogels mang thuốc chống ung thư

    Nanogel là một trong hệ dẫn truyền thuốc hiệu quả được ứng dụng rộng rãi trong lĩnh vực y sinh. Trong nghiên cứu này đã tổng hợp hạt nanogel nhạy pH trên cơ sở chitosan–polyethylene glycol (PEG) có khả năng mang thuốc ứng dụng trong điều trị ung thư. PEG ở tỉ lệ khác nhau được gắn trên chitosan sử dụng p_nitrophenyl chloroformate (NPC) để hoạt hóa. Kết...

     5 p ntt 21/03/2019 140 4

Hướng dẫn khai thác thư viện số