• Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 8 - Nguồn tài trợ của doanh nghiệp

  Bài giảng Tài chính doanh nghiệp: Chương 7 - Nguồn tài trợ của doanh nghiệp có nội dung trình bày chính sách đầu tư vào tài sản lưu động, chiến lược tài trợ, nguồn tài trợ ngắn hạn, dự kiến nhu cầu vốn lưu động, nguồn tài trợ dài hạn.

   126 p ntt 29/04/2015 260 7

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.5: Công ty chứng khoán

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.5: Công ty chứng khoán

  Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo để học tập và giảng viên có thêm tư liệu giúp ích cho quá trình giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4 (5): Công ty chứng khoán trình bày các kiến thức về chức năng công ty chứng khoán, vai trò công ty chứng khoán, mô hình hoạt động công ty chứng khoán, cơ cấu tổ...

   10 p ntt 29/04/2015 214 4

 • Bài tập Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính: Chương 2 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Dưới đây là Bài tập Kế toán tài chính chương 2: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ giúp người tham khảo ôn tập lại các kiến thức đã học về định khoản nghiệp vụ, nghiệp vụ phát sinh, thuế giá trị gia tăng, chi phí vận chuyển, giá trị nhập xuất kho.

   8 p ntt 29/04/2015 237 4

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 2: Thị trường tiền tệ

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 2: Thị trường tiền tệ

  Chương 2: Thị trường tiền tệ thuộc Bài giảng Thị trường tài chính trang bị cho sinh viên các kiến thức về đặc điểm thị trường tiền tệ, chức năng thị trường tiền tệ, các chủ thể tham gia trên thị trường tiền tệ, các công cụ trên thị trường tiền tệ. Tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   10 p ntt 29/04/2015 843 5

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 3: Thị trường hối đoái trình bày các kiến thức về tỷ giá hối đoái, phương pháp biểu thị tỷ giá, quy ước trong giao dịch hối đoái Quốc tế, cách viết tỷ giá, phương pháp đọc tỷ giá, phương pháp tính toán tỷ giả, cơ sở xác định tỷ giả hối đoái.

   21 p ntt 29/04/2015 229 4

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.1: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.1: Thị trường cổ phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.1: Thị trường cổ phiếu trình bày khái niệm cổ phiếu, cổ phiếu thường, các loại giá cổ phiếu, chính sách chia cổ tức công ty,.... Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy, mời các bạn tham khảo.

   13 p ntt 29/04/2015 205 5

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường chứng khoán

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường chứng khoán

  Nội dung Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4: Thị trường chứng khoán trình bày tổng quan quan thị trường chứng khoán, cơ cấu thị trường chứng khoán, phương thức giao dịch, quy trình lưu thông chứng khoán.

   14 p ntt 29/04/2015 211 3

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.2: Thị trường trái phiếu

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.2: Thị trường trái phiếu

  Chương 4.2: Thị trường trái phiếu thuộc Bài giảng Thị trường tài chính trình bày nội dung về khái niệm trái phiếu, đặc trưng của trái phiếu, cách tính giá chuyển đổi và tỉ lệ chuyển đổi, trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu thế chấp,... Tham khảo để nắm bắt nội dung một cách cụ thể nhất.

   11 p ntt 29/04/2015 302 4

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.3: Phát hành chứng khoán

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.3: Phát hành chứng khoán

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.3: Phát hành chứng khoán dưới đây giới thiệu đến người học phương thức phát hành chứng khoán, bảo lãnh phát hành, phát hành cổ phiếu công ty cổ phần. Tài liệu này giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

   14 p ntt 29/04/2015 165 4

 • Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.4: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

  Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.4: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

  Mời các bạn cùng tham khảo Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.4: Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM dưới đây trình bày sơ lược về sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, thành viên của sở giao dịch chứng khoán, niêm yết chứng khoán, hoạt động giao dịch.

   21 p ntt 29/04/2015 217 4

 • Bài tập Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính: Chương 1 - GV. ThS. Trương Văn Khánh

  Bài tập Kế toán tài chính chương 1: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu trình bày về các kiến thức đã học về cách định khoản nghiệp vụ KTPS, thanh toán nợ bằng tiền mặt, các nghiệp vụ phát sinh, thanh toán nợ bằng chuyển khoản, hạch toán các nghiệp vụ phát sinh, nghiệp vụ kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   11 p ntt 29/04/2015 576 4

 • Bài giảng Chapter 3: financial statements, cash flow, and taxes

  Bài giảng Chapter 3: financial statements, cash flow, and taxes

  Bài giảng Chapter 3: financial statements, cash flow, and taxes presents of balance sheet, income statement, statement of cash flows, accounting income versus cash flow,MVA and EVA, personal taxes, corporate taxes.

   38 p ntt 29/04/2015 194 3

Hướng dẫn khai thác thư viện số