• Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 5 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 5 Pháp luật về doanh nghiệp tư nhân và hộ kinh doanh thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này trình bày nội dung kiến thức gồm 2 phần: Phần 1 pháp luật về doanh nghiệp tư nhân, phần 2 pháp luật về hộ kinh doanh. Để tìm hiểu và nắm rõ kiến thức trong chương này mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   24 p ntt 25/12/2019 30 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 3 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 3 Pháp luật về công ty thuộc bài giảng luật kinh tế, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức sau: Nhận thức chung về công ty và pháp luật về công ty, một số vấn đề về công ty theo quy định của pháp luật Việt Nam, các loại công ty theo luật doanh nghiệp năm 2005.

   84 p ntt 25/12/2019 39 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 6 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 6 Pháp luật về hợp tác xã thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này sẽ giới thiệu các nội dung kiến thức sau: Khái niệm, đặc điểm; những nguyên tắc tổ chức hoạt động; quyền và nghĩa vụ cơ bản của hợp tác xã; quy chế thành lập, tổ chức lại, giải thể, phá sản.

   23 p ntt 25/12/2019 37 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 9 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 9 Một số hợp đồng trong thương mại thuộc bài giảng luật kinh tế, trong chương học này có kết cấu trình bày nội dung gồm 4 phần: Phần 1 hợp đồng mua bán hàng hoá, phần 2 hợp đồng mua bán hàng hoá với thương nhân nước ngoài, phần 3 hợp đồng đại lý, phần 4 hợp đồng đấu giá và đấu thầu.

   35 p ntt 25/12/2019 26 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 1 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 1 Giới thiệu môn luật kinh tế, trong chương học này sẽ trình bày khái quát nội dung kiến thức các chương học cần tìm hiểu tiếp theo, sơ lượt mô tả về kiến thức luật kinh tế cũng như mục tiêu học môn luật kinh tế là gì. Mời các bạn cùng tìm hiểu với bài giảng dưới đây.

   11 p ntt 25/12/2019 30 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 7 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Cùng tìm hiểu chương 7 Pháp luật về phá sản thuộc bài giảng luật kinh tế với những kiến thức sau: Những vấn đề chung về phá sản; pháp luật về phá sản của Việt Nam; thủ tục phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.

   22 p ntt 25/12/2019 28 0

 • Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Bài giảng Luật kinh tế: Chương 8 - Ths. Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

  Chương 8 Pháp luật về hợp đồng trong thương mại thuộc bài giảng luật kinh tế, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với nội dung kiến thức trình bày sau: Khái niệm hợp đồng, giao kết hợp đồng, thực hiện hợp đồng, trách nhiệm pháp lý trong quan hệ hợp đồng.

   75 p ntt 25/12/2019 22 0

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 4 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 4 Vai trò quản lý của Nhà nước đối với thị trường bất động sản, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các kiến thức trình bày sau: Chức năng của Nhà nước, các quyền, các thất bại của thị trường, các can thiệp của Nhà nước. Để tìm hiểu và nắm rõ nội dung cụ thể mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây.

   21 p ntt 25/12/2019 25 1

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 1 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 1 Tổng quan về bất động sản thuộc bài giảng thị trường bất động sản, cùng tìm hiểu phần này với các kiến thức trình bày sau: Giới thiệu, bất động sản là gì, các thuộc tính cơ bản của bất động sản, các đặc trưng cơ bản của bất động sản, ngành nghề bất động sản.

   25 p ntt 25/12/2019 25 1

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 2 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 2 Thị trường bất động sản và khung pháp lý thuộc bài giảng thị trường bất động sản, cùng tìm hiểu phần này với các kiến thức trình bày sau: Thị trường BĐS là gì?, cầu bất động sản, cung bất động sản, các yếu tố tác động đến giá trị BĐS, các đặc điểm của thị trường BĐS, yếu tố hàng hóa của thị trường BĐS, các thành...

   54 p ntt 25/12/2019 22 1

 • Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Bài giảng Thị trường bất động sản: Phần 3 - TS. Trần Tiến Khai

  Phần 3 Vai trò và xu hướng của thị trường bất động sản thuộc bài giảng thị trường bất động sản, mời các bạn cùng tham khảo và tìm hiểu nội dung cụ thể của chương học này với bài giảng dưới đây.

   22 p ntt 25/12/2019 16 1

 • Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Bài giảng Quản trị tài chính - Chương 2: Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp

  Chương 2 Quản trị vốn cố định của doanh nghiệp thuộc bài giảng quản trị tài chính, trong chương này người học lần lượt đi vào tìm hiểu các nội dung trình bày sau: Tài sản cố định và vốn cố định của doanh nghiệp, xác định nguyên giá tài sản cố định, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa - nâng cấp tài sản cố định, lập kế hoạch khấu...

   38 p ntt 25/12/2019 19 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số